NordEd

Įtraukiojo ugdymo konferencija
2022 m. rugsėjo 27 d.
Nacionalinėje švietimo agentūroje (K. Kalinausko g. 7, Vilnius)

 Lietuva rengiasi didžiuliam pokyčiui, vienaip ar kitaip paliesiančiam visą mokyklos gyvenimą, – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų visavertei įtraukčiai. Todėl pagrindine trečiosios NordEd švietimo konferencijos tema tapo įtraukusis ugdymas. Drauge su ekspertais iš Šiaurės šalių ir Lietuvos nagrinėta:

  • Kaip organizuotis ir pasirengti įgyvendinti įtraukųjį ugdymą?
  • Mokytojų kvalifikacija ir įgūdžiai, reikalingi įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.
  • Kaip parengti mokytojus vykdyti įtraukųjį ugdymą. Pagalbos teikimo sistemos.
  • Įvairūs modeliai Šiaurės šalyse ir esama padėtis Lietuvoje.

Konferencijos įrašą galite peržiūrėti čia: https://bit.ly/3rwcuT3 

NordEd iniciatyva siekia sustiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą švietimo srityje, skatinant politikos formuotojų ir platesnės visuomenės diskusijas bei dialogą aktualiomis švietimo temomis, pateikiant geriausias Šiaurės ir Baltijos regiono praktikas.

#NordEd - kurkime geresnį švietimą kartu

Programa

Rugsėjo 27 d.  (Antradienis)


Sveikinimo žodis

Dr. Jurgita Šiugždinienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
J. E. Arja Makkonen, Suomijos ambasadorė Lietuvoje
Helén Nilsson, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorė

Pranešimai

Kaip Suomijoje įgyvendinamas įtraukusis ir specialusis ugdymas?
Dr. Katri Kuukka, patarėja švietimo klausimais, Suomijos Nacionalinė švietimo agentūra

Įtraukiojo ugdymo mokymosi aplinkos ir pagalba vykdant specialųjį ugdymą Danijoje
Chantal Maria Pohl Nielsen, vyriausioji konsultantė, Danijos vertinimo institutas (EVA)

Šiuolaikinės įtraukiojo ugdymo politikos kryptys Danijoje (pranešimas nuotoliu)
Kristine Bang Andreasen, Danijos vaikų ir švietimo ministerija, Nacionalinė švietimo ir švietimo kokybės agentūra

Įtraukusis ugdymas Lietuvoje: dabartinės padėties ir ateities perspektyvų apžvalga
Ignas Gaižiūnas, ministrės patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Diskusija „Tolimesni žingsniai geresnio įtraukiojo ugdymo link Šiaurės šalyse ir Lietuvoje“

Dalyviai:

Dr. Katri Kuukka, patarėja švietimo klausimais, Suomijos Nacionalinė švietimo agentūra
Chantal Maria Pohl Nielsen, vyriausioji konsultantė, Danijos vertinimo institutas (EVA)
Jurgita Bagdonaitė, vyriausioji specialistė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dr. Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, KTU inžinerijos licėjaus direktorius
Gintarė Šatė, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius vedėja, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Justas Paulikas, moderatorius, Nacionalinės švietimo agentūros specialistas

Moderatorius

Justas Paulikas

Justas Paulikas

Nacionalinės švietimo agentūros specialistas

Pranešėjai ir diskusijos dalyviai

Katri_Kuukka

Dr. Katri Kuukka

Suomijos Nacionalinės švietimo agentūros patarėja švietimo klausimais

Chantal Maria Pohl Nielsen

Chantal Maria Pohl Nielsen

Danijos vertinimo instituto (EVA) vyriausioji konsultantė

Kristine Bang Andreasen

Kristine Bang Andreasen

Danijos vaikų ir švietimo ministerijos Nacionalinės švietimo ir švietimo kokybės agentūros atstovė

Ignas Gaižiūnas

Ignas Gaižiūnas

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais

1611455873589

Jurgita Bagdonaitė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji specialistė

Dainius Žvirdauskas

Dr. Dainius Žvirdauskas

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, KTU inžinerijos licėjaus direktorius

Gintarė Šatė

Gintarė Šatė

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius vedėja, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Registracija

Duomenys bus naudojami tik informaciniais tikslais apie projektą „NordEd“ ir jo renginius.

Apie projektą

#NordEd – kurkime geresnį švietimą kartu

NordEd projekto tikslas – sustiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą švietimo srityje, palengvinant politikos formuotojų ir platesnės visuomenės diskusijas aktualiomis švietimo temomis, pateikiant geriausią Šiaurės ir Baltijos regiono švietimo patirtį, skatinti novatoriškų švietimo iniciatyvų plėtrą Lietuvoje ir Šiaurės šalyse, o taip pat informuoti Lietuvos visuomenę apie naujausias Šiaurės šalių švietimo tendencijas ir sprendimus, geriausias praktikas, aptarti tiesas ir mitus apie Šiaurietiškąjį švietimo modelį. NordEd siekia suartinti Šiaurės ir Baltijos šalių regioną, padaryti jį stipresnį ir konkurencingesnį – švietimas, mokslas ir novatoriškos technologijos bus svarbios užtikrinant tvarų ekonomikos augimą.
NordEd projekte numatytos trys konferencijos, strateginio valdymo seminaras politikos formuotojams švietimo srityje bei žiniasklaidos kampanija apie Šiaurės šalių gerąsias švietimo praktikas. Suplanuotos veiklos leidžia pagilinti Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo žinias tokiomis temomis, kaip kokybiškas švietimas, mokytojų rengimo bei motyvavimo sistemos, mokymasis visą gyvenimą, psichosocialinė aplinka mokyklose, profesinis mokymas ir kt.
Pirmojoje NordEd konferencijoje 2021 m. gegužės 3–6 d. daugiausia dėmesio buvo skiriama aptarti Šiaurės šalių švietimo modelį, mokytojo profesijos ir inovacijų švietimo sektoriuje klausimus. Šis renginys suteikė galimybes diskusijoms tarp akademinės bendruomenės, politikų, švietimo lyderių, paskatino keitimąsi gerąja patirtimi, naujų partnerysčių ir tolesnio bendradarbiavimo idėjų plėtrą.
Antroji NordEd konferencija 2021 m. spalio 5 – 6 d. kvietė kartu su ekspertais iš Šiaurės ir Baltijos šalių ieškoti būdų, kaip galime stiprinti vaikų ir jaunimo psichoemocinį klimatą mokyklose bei neformaliajame ugdyme ir kaip efektyviau vykdyti patyčių prevenciją. Konferencijos metu dėmesys taip pat buvo skiriamas profesiniam mokymui ir mokymuisi visą gyvenimą – temoms, kuriose Šiaurės šalys yra įgijusios vertingą ekspertinę patirtį.
Projektas palengvina politikos formuotojus priimti geresnius sprendimus kuriant ilgalaikę švietimo strategiją Lietuvoje ir visame Šiaurės ir Baltijos regione, o kartu pagerina viso švietimo sektoriaus valdymą ir suteikia jauniems žmonėms galimybę pareikšti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl būsimo švietimo.

NordEd iniciatyvą remia Šiaurės ministrų taryba, įgyvendina Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje kartu su Suomijos, Danijos, Norvegijos ir Švedijos ambasadomis Lietuvoje bei Islandijos ambasada Suomijoje.
Daugiau informacijos apie projektą: NordEd – Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje (norden.lt)

NordEd rudens konferencijos vaizdo įrašai

NordEd įtraukiojo ugdymo konferencijos vaizdo įrašą galite žiūrėti paspaudę mygtuką apačioje.
conference call

Organizatoriai ir partneriai

Pagrindiniai projekto organizatoriai

Organizatoriai

Partneriai

Informacinis partneris

Projektą finansuoja